Meta laser công ty xây dựng Metalaser công ty xây dựng Tinh thể cắt pre dính quá trình
Tinh thể cắt Tinh thể kích thước dung sai kiểm tra Cài đặt tham số phát triển tinh thể
Tinh thể tăng trưởng thông số kỷ lục Kiểm tra quá trình tăng trưởng Crystal Tinh thể tăng trưởng hội thảo
Tinh thể bên trong vòng tròn cắt Kiểm tra nội bộ chất lượng tinh thể Pha lê tròn quá trình
Định hướng tinh thể x quang Laser các thành phần hoạt động thử nghiệm Thử nghiệm hiệu suất tinh thể laser

Laser hoạt động thử nghiệm

Laser quang phổ test

Phòng thí nghiệm kiểm soát chất lượng siêu sạch

Find Us On

Liên hệ với chúng tôi

No.3, Hengda Road, kinh tế và công nghệ phát triển khu, Nanjing, Trung Quốc
+86-25-83705420
sales@meta-photonics.com
http://www.meta-laser.com
MetaLaser INC