Trang chủ > Các sản phẩm > Chế biến đặc biệt

Chế biến đặc biệt

  Dấu quy mô

  Dấu quy mô

  Đặc biệt các dấu hiệu tinh thể có dấu đặc biệt có thể đạt được bằng cách sử dụng công nghệ chế biến đặc biệt của chúng tôi, bao gồm: 1.Scale đánh dấu; 2. Lớp phủ đen (hấp thu cao, tái tạo bề mặt thấp) 3. Lớp phủ bên trong;

  Hình dạng phức tạp

  Hình dạng phức tạp

  Chế biến tinh thể hình dạng Chúng tôi cung cấp tinh thể đặc biệt có thể được thiết kế hoặc phát triển cho các nhu cầu đặc biệt của khách hàng. Phạm vi lựa chọn bao gồm các hình dạng đặc biệt như lăng kính, hình cầu và các hình dạng phức tạp hơn, bao gồm:...

Với chế biến đặc biệt để bán, nó là một trong những nhà sản xuất hàng đầu và thiết bị chế biến đặc biệt tốt, chào mừng để mua và chế biến đặc biệt bán buôn tại giá tốt nhất từ nhà máy của chúng tôi.