Trang chủ > hình ảnh

Công ty

Company Building Office The staff
Công ty xây dựng Văn phòng Các nhân viên
     
Entertainment    
Giải trí    
     

Hội thảo

Crystal growth workshop Crystal cutting workshop Crystal polishing & coating workshop
Tinh thể tăng trưởng hội thảo Tinh thể cắt hội thảo Đánh bóng tinh thể & sơn thảo
     

Chất lượng

Test equipment Laser Test Platform  
Thiết bị kiểm tra Nền tảng thử nghiệm laser  
     

Triển lãm

Laser World of Photonics, Munchen, Germany Technology Seminar, Israel 2017 Laser World of Photonics China - SHANGHAI
Thế giới laser của Photonics, Munchen, Đức Công nghệ hội thảo, Israel năm 2017 Thế giới laser của Photonics Trung Quốc - Thượng Hải
     
China International Photoelectronic Expo-SHENZHEN    
Trung Quốc quốc tế Photoelectronic hội chợ triển lãm-Thâm Quyến