Trang chủ > Tin tức & Ứng dụng > Nội dung
Cuốn sách Crystal Laser mới của SIOM đã được xuất bản
- Jul 23, 2016 -

Cuốn sách tinh thể Laser mới: vật liệu tinh thể laser Yb-doped, của SIOM đã được xuất bản gần đây.


"Yb-dopedvật liệu tinh thể laser"cấu trúc và thành phần của máy chủ lưu trữ tinh thể thuộc tính được phân loại riêng biệt tóm tắt yb3 loạt khác nhau + doped laser tinh phát triển phương pháp, khiếm khuyết, cấu trúc lưới, mức năng lượng tách, đặc điểm quang phổ và laser. Mà tập trung vào các cơ chế vật lý của sự tương tác giữa luật pháp và cấu trúc tinh thể laser Yb-doped crystal, lưới tinh thể vi, quang phổ thuộc tính và laser hiệu suất.