Trang chủ > Tin tức & Ứng dụng > Nội dung
Chất lượng cao và cao Doped ti tinh thể đã phát triển thành công.
- Jul 23, 2016 -

Chất lượng cao và cao sườnTi tinh thểđược phát triển thành công.

Dựa trên những kinh nghiệm thành công của tinh thể chất lượng cao, kích thước lớn dia120mm ti qua hardwork và điều tra thêm, chúng tôi tin tưởng rằng tính đồng nhất chất lượng cao, cao quang ti đĩa với đường kính lớn hơn 150 mm có thể là thu được.