Trang chủ > Các sản phẩm > Faraday tinh thể

Faraday tinh thể

  TGG Faraday Crystals

  TGG Faraday Crystals

  Terbium Gallium Garnet (TGG) Tinh thể Faraday Terbium Gallium Garnet (TGG) là vật liệu tinh thể cho các thiết bị tách rời quang học. Các thiết bị cách ly quang học sử dụng hiệu ứng Faraday không phải đối ứng trong TGG. Hiệu ứng Faraday là...

  TSAG Faraday Crystals

  TSAG Faraday Crystals

  Các tinh thể của TSAG Faraday Tinh thể đơn tinh thể Terbium-scandium-nhôm (TSAG) được trồng theo phương pháp Czochralski được ủ trong không khí giảm hoặc oxy hóa. Trạng thái oxy hóa của cation terbium đã được nghiên cứu sử dụng phổ truyền và độ nhạy từ...

Với faraday các tinh thể để bán, nó là một trong những nhà sản xuất hàng đầu và các vật liệu tinh thể tốt faraday, chào mừng để mua và bán buôn faraday rotator, faraday ly, faraday rotator tinh thể, tinh thể faraday, hiệu ứng faraday tinh tại giá tốt nhất từ chúng tôi nhà máy sản xuất.