Công ty xây dựng

dalou yanfazhongxin


Tinh thể tăng trưởng hội thảo

Crystal growth equipments jingtishebei


Tinh thể cắt hội thảo

Crystal cutting Centering Machine for Edging of Spherical and Aspherical Lenses


Đánh bóng tinh thể & sơn thảo

Computer numerical control precision polishing machine Secondary metallization magnetron sputtering coating machine Ion implantation coating machine


Phòng thí nghiệm kiểm tra chất lượng

Interferometer System for Multiple Surface Testing The-Most-Versatile-Tribology-System-Ever-Designed


Văn phòng

Office Office Office


Find Us On

Liên hệ với chúng tôi

No.3, Hengda Road, kinh tế và công nghệ phát triển khu, Nanjing, Trung Quốc
+86-25-83705420
sales@meta-photonics.com
http://www.meta-laser.com
MetaLaser INC